EN
CZ
22. - 30. 10. 2016
DUTCH DESIGN 
WEEK   —  2016

O expozici

Expozice ateliéru Průmyslový design Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně s názvem „Cucej“ je zaměřena na typicky český fenomén lázeňského pohárku a lázeňské prostředí obecně. Celá instalace se snaží navodit klidnou atmosféru lázní, jejich specifický kolorit a neopakovatelné kouzlo ve spojení s nádhernou přírodou a jejími dary.

Zdraví a čistota lázeňského prostředí jsou vizuálně umocněny zvoleným organickým tvaroslovím expozice a použitými přírodními materiály, jako např. písek, voda, mech, s nimiž vystavené porcelánové lázeňské pohárky zcela přirozeně souzní.

Pohárek
Adéla Bačová
Flow
Lukáš Uliarczyk
TO
Daniel Szöllösi
Viála
Vojtěch Mitura
Volavka
Petr Sehnoutka
Ela
Rostislav Zapletal
Mia
Dana Vránková
Yup
Sabina Stržínková
Vague
Klára Němečková
Vincent
Ondřej Puchta
Kámo
Martin Mikeš
Sféricon
Martin Surman

Historie

Tradici využívání léčivých termálních pramenů v Čechách je možno datovat již do doby bronzové. Systematicky začaly být lázeňské komplexy v českých zemích budovány už v období vlády císaře Karla IV. ve 14. století.

V současné době se Česká republika řadí mezi státy s největším bohatstvím minerálních a termálních pramenů v Evropě. Mezi nejznámější lázeňská města v Čechách patří zejména Karlovy Vary, Mariánské lázně, Františkovy Lázně, Konstantinovy Lázně, Poděbrady, Teplice apod., na Moravě to jsou zejména Luhačovice, Hodonín, Karlova Studánka, Teplice nad Bečvou a další. Tato lázeňská města mají svou specifickou atmosféru a jsou velmi oblíbená a vyhledávaná návštěvníky z celého světa. 

Ozdravné pobyty jsou zde zaměřeny nejen na relaxaci a sportovní vyžití, ale zejména na léčbu zdravotních problémů souvisejících např. s dýcháním, zažíváním, pohybovým aparátem apod.

Typicky český fenomén lázeňského pohárku se rozvíjel v lázeňských oblastech na Karlovarsku v Čechách již od 16. století, kdy se minerální voda nabírala do jednoduchých sklenic na držácích, aby se lidé neopařili a nenamočili. V 17. století začaly být pohárky vyráběny z kameniny, později z mléčného skla sloužícího jako imitace tehdy drahého porcelánu a následně počátkem 19. století začaly porcelánky produkovat pohárky porcelánové, které převažují až do současnosti. Zásadní tvarová a funkční inovace lázeňského pohárku proběhla počátkem 20. století, kdy se jeho ouško proměnilo s rozvojem modelářských a technologických dovedností v praktickou násosku, která slouží zejména k ochlazování a jemnému dávkování minerální vody.

ČLENOVÉ TÝMU

DESIGNEŘI

POHÁREK
Adéla Bačová
FLOW
Lukáš Uliarczyk
TO
Daniel Szöllösi
VIÁLA
Vojtěch Mitura
VOLAVKA
Petr Sehnoutka
ELA
Rostislav Zapletal
MIA
Dana Vránková
YUP
Sabina Stržínková
VAGUE
Klára Němečková
VINCENT
Ondřej Puchta
KÁMO
Martin Mikeš
SFÉRICON
Martin Surman

DALŠÍ ČLENOVÉ

Supervisor
Martin Surman
Coordinator
Ondřej Puchta
marketing & PR
Tereza Baráková
produc. Supervis.
Martin Mikeš
graphic design
Kamila Severová
webdesign
David Dvořáček
photography
Matěj Chrenka
Matěj Skalický
spatial design
Klára Němečková Sabina Stržínková Daniel Szöllösi Dana Vránková

Napište nám

Ondřej Puchta

COORDINATOR

O ateliéru Průmyslový design FMK UTB ve Zlíně

Ateliér Průmyslový design FMK UTB ve Zlíně navazuje na dlouholetou tradici výuky průmyslového designu, jejíž základy byly koncipovány na sklonku 30. let 20. století v Baťově Škole umění. Zlín se stal kolébkou českého průmyslového designu zejména zásluhou takových osobností, jakými byli prof. Zdeněk Kovář a jeho žák prof. akad. soch. Pavel Škarka.Ateliér Průmyslový design FMK UTB ve Zlíně, který v současné době vede MgA. Martin Surman, ArtD., se zaměřuje na úzkou spolupráci s výrobním sektorem, o čemž svědčí řada realizací konkrétních výrobků, registrovaných průmyslových vzorů a dlouhodobě úspěšné partnerství s mnoha firmami.

Naprostá většina ateliérových projektů je iniciována přímo z praxe, konkrétními požadavky a potřebami průmyslové sféry. 

Pozitivním ukazatelem optimálního směřování ateliéru je bezesporu uplatnění absolventů v praxi, v tuzemských i v zahraničních společnostech. Výuka v ateliéru Průmyslový design FMK UTB ve Zlíně má charakter individuálních konzultací.

Studenti pracují na zadaných projektech samostatně nebo v týmech, což je vhodným způsobem připravuje na pozici designéra na volné noze nebo člena firemního designérského týmu. Témata zadávaných ateliérových projektů jsou volena záměrně různorodě, což zvyšuje univerzální připravenost a schopnost absolventů řešit širokou škálu nejrůznějších designérských projektů v praxi. Díky ateliérovým projektům a odborným workshopům jsou studenti průběžně seznamováni s nejprogresivnějšími technologiemi a materiály, což jim umožňuje nalézat inovativní designérská řešení. V rámci práce na ateliérových projektech je kladen důraz na vysokou užitnou hodnotu návrhu, jeho ergonomické parametry, vizuální kvalitu a výrobní potenciál.

Úspěchy ateliéru Průmyslový design FMK UTB ve Zlíně

Ateliér Průmyslový design se každoročně prezentuje na řadě prestižních tuzemských i zahraničních soutěžích a akcích zaměřených na design, v rámci kterých pravidelně získává řadu významných ocenění. 

Mezi nejzásadnější úspěchy bezesporu patří Red Dot Design Award v kategorii Design Concept, který získal student ateliéru David Polášek za designérský návrh traktoru NOVO a Red Dot Design Award v kategorii Best of the Best, kterým byl oceněn Jan Škola za designérský návrh multifunkční lokomoční pomůcky TRILOBIT. Ateliér Průmyslový design FMK UTB ve Zlíně těmito aktivitami dlouhodobě významně přispívá k čelní pozici Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně mezi vzdělávacími institucemi obdobného zaměření ve světě.